GIỚI THIỆU CHUNG

Minh Thanh Group chính thức gia nhập thị trường bất động sản từ năm 2017 với hoạt động mua bán và môi giới đầu tư bất động sản nhà ở, văn phòng. Đến nay, không chỉ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực đầu tư, quản lý và khai thác bất động sản, Minh Thanh Group đang từng bước thực hiện sứ mệnh là cầu nối vững chắc giữa Việt Nam và Nhật Bản thông qua kết nối, hợp tác với nhiều nhà đầu tư Nhật Bản để triển khai các dự án bất động sản tại Việt Nam.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG