GIỚI THIỆU

Bên cạnh hoạt động lõi là cung ứng nguồn nhân lực cho thị trường Nhật Bản, trong những năm qua Minh Thanh Group cũng đã tiến hành mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực khác, trong đó có đầu tư tài chính. Phương châm của Minh Thanh Group trong lĩnh vực này đó là thận trọng – chắc chắn – linh hoạt nhằm đánh giá chính xác các cơ hội đầu tư, thu về lợi nhuận trên vốn cao cho Công ty cũng như cho đối tác, trên cơ sở hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG